Brand breekt uit in een schoolbus. Dan redt deze chauffeuse 40 kinderen!

 - Algemeen

Buschauffeurs die verantwoordelijk zijn voor schoolbussen doen vaak veel meer dan de kids van A naar B brengen en dat geldt ook voor Janet O’Connell. Deze heldin was namelijk onderweg met 40 schoolkinderen toen er brand uitbrak in het voertuig. Maar door tijdig optreden van de vrouw zou ze erin slagen om de kinderen in veiligheid te brengen. Helemaal verbaast het de directeur van de school in de Amerikaanse plaats West Melbourne (Florida) niet, want deze vrouw is volgens de schooldirecteur een topper. 

En dat lijkt ons meer dan terecht. Want zonder deze vrouw waren de 40 kinderen misschien nooit meer thuis gekomen. Laat je ons weten wat jij van deze heldhaftige daad vindt?